• info@aksentlaw.be

 • 03 291 21 24

 • image
 • image

Wat kost een advocaat?

Elk dossier kent een verschillend verloop zodat op voorhand moeilijk een exacte raming kan gegeven worden van het uiteindelijke kostenplaatje.

AKSENT LAW streeft echter naar een duidelijke communicatie en maakt met u op voorhand afspraken waardoor u weet waar u aan toe bent.

Elke advocaat is onderworpen aan een informatieplicht t.o.v. zijn/haar cliënt, zoals geregeld in de Dienstenwet (wet van 26 maart 2010) en boek III van het Wetboek van Economisch Recht.

Een informatiefiche van de individuele advocaat wordt u voor de start van een dossier meegedeeld.

Een factuur voor erelonen- en onkosten bestaat uit :

de kosten van de advocaat:

 • dossier- en secretariaatskosten : deze dekken de kosten van het kantoor en omvatten de kosten van briefwisseling, telefoon, fax, e-mails, kopies, verplaatsingskosten

eventuele externe kosten welke worden doorgerekend:

 • griffiekosten 
 • deurwaarderskosten 
 • vertaalkosten
 • ...

het ereloon:

 • Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten en wordt berekend volgens een uurtarief.  Voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak worden één of meerdere voorschotten gevraagd.
 • Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon, dit ter dekking van de eerste kosten en erelonen.
 • Bij afsluiting van het dossier wordt een eindfactuur van kosten en ereloon gemaakt en worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.